Foto: Andreas Gießler

Největší evropské muzeum porcelánu

Mezi státními muzei Bavorska je Porzellanikon jedním z největších. S rozlohou 2000 mv Hohenbergu an der Eger a s 8000 m2výstavní plochy v Selbu se mu – co se týče porcelánu – žádné jiné muzeum v Evropě nevyrovná. Kmenová pobočka v Hohenbergu, otevřená roku 1982, dokumentuje vývoj tvarů a dekorací, umělecký porcelán a ozdobné předměty. Zážitkovou formou a v originálních kulisách Hutschenreutherovy továrny návštěvníkům představuje výrobu porcelánu od evropských počátků v roce 1708 až po nejmodernější průmyslové postupy. Věnuje se dějinám evropského porcelánového průmyslu a názorně představuje inovace v oblasti technické keramiky. Ukazuje ikony moderního porcelánového designu a ilustruje současné trendy.

Velký dům v Selbu se nachází v někdejší Rosenthalově porcelánce a jedno celé oddělení je věnované „mýtu Rosenthal“. Porzellanikon přitom představuje patrně nejrozsáhlejší sbírku porcelánu 19. až 21. století. Jeho vlastní sbírky čítají kolem 200 000 exponátů a dalších 25 000 Rosenthalových a 15 000 Hutschenreutherových výrobků má trvale zapůjčených od Hornofranské nadace. Mezi exponáty jsou také stroje a technická keramika coby materiál budoucnosti. Výstavu doplňují v obou budovách mimořádné expozice.

Pod Porzellanikon také spadá Ústřední archiv německého porcelánového průmyslu. Odborná knihovna má přibližně 25 000 svazků, díky čemuž je největší svého druhu v Německu a představuje pramen pro výzkum historie i pro budoucí vývoj. Porzellanikon je partnerem muzeí v evropských centrech. Spolupracuje mj. s krajinářským svazem Vestfálsko-Lippe a jeho zemskými muzei, Národním muzeem porcelánu Adriena Dubouchého v Limoges nebo s muzeem keramiky Yingge v Nové Tchaj-peji, obsahuje zápůjčky z Evropy i ze zámoří a zároveň samo předměty zapůjčuje.  Kromě toho spolupracuje s vysokými školami v Německu i zahraničí. Mezi ně patří Royal College v Londýně, Aalto University v Helsinkách, Staffordshire University ve Stoke-on-Trentu, Vysoká umělecká škola Berlín-Weissensee a – už od roku 1987 velmi intenzivně – Vysoká škola umění a designu Burg Giebichenstein v Halle. Společné výstavy a čilá výměna probíhají ve spolupráci se všemi výrobci porcelánu v Německu a několika ze zahraničí, a to včetně Asie. Porzellanikon zaměstnává špičkové a uznávané odborníky na danou oblast a svým zaměřením je dnes ústřední institucí pro dokumentaci a prezentaci porcelánu. Wilhelm Siemen